EST     |      ENG
 
 
 

Koolitused

Viime läbi koolitusi peamiselt projektijuhtimise, rahastamistaotluste koostamise ja teistes organisatsiooni arengut toetavates valdkondades.

 

Läbi igapäevatöö oleme omandanud väga head praktilised teadmised, oskused ja kogemused, mida soovime oma koostööpartnerite ja klientidega jagada koolituste, seminaride ning meeskondade juhendamise kaudu. 

Projektidega seoses saame teid aidata järgmistel teemadel:

Organisatsiooni arengut toetavates valdkondades pakume teile praktilist tuge järgmiste küsimuse lahendamisel:

Meie koolitusmeetodid on 60% praktilised aktiivmeetodid, mida toetavad asjakohased loengud, arutelud ja näidismaterjalid. Konkreetne metoodiline ülesehitus sõltub koolituse sihtgrupist ja tulemustest, mida soovitakse saavutada.

Koolitajad on oma valdkonna praktikud (vt täpsemalt meist), kes igapäevatööna tegelevad rahastamistaotluste koostamisega, projektide sisu- ja finantsjuhtimisega ning hangete ja koolituste läbiviimisega.

Oleme valmis panema kokku individuaalseid, just teie organisatsiooni vajadustele vastavaid koolitusprogramme ja kaasama vajadusel täiendavaid koolitajaid meie koostöövõrgustikust. 

 

Uudised